Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 17.10.2018
Nepřítomní učitelé0123456789
Hurtečák Jan(Škol)---........-..-
Prokopová Jana(DOV)----VLK..--..-
Šuška Ladislav(Škol)-KUSL..JAN-..-....-
Švubová Jana(Škol)-----..-..--
Změny v rozvrzích učitelů:
Aichlerová Zora4. hodpřesun <<PRASTR4(309)z 7. hod
7. hodpřesun >>PRASTR4na 4. hod
Janhuba Radek0. hodpřesun >>TEDSME3+na 18.10. 1. hod
3. hodsupl. (ŠUŠ Škol)TEDSME1+(303)za odpadlou
4. hodnavíc TEDSME1(108)dozor
4. hodpřesun >>SPSSTR4na 16.10. 4. hod
5. hodpřesun <<SPSSTR2(306)z 16.10. 0. hod
Karpíšek Aleš7. hodpřesun >>KMSTR2na 16.10. 1. hod
KubalaB Karel6. hododpadáOVZED2zrušeno
Kowalcze Adriana0. hodpřesun >>DPOS1na 6. hod
6. hodpřesun <<DPOS1(402)z 0. hod
7. hodpřesun >>ČJSME1+na 18.10. 5. hod
Küschnerová Lenka1. hodsupl. (ŠUŠ Škol)TZED3+(612)dozor
Lapčíková Marie0. hodpřesun >>AJPOS2na 5. hod
5. hodpřesun <<AJPOS2(304)z 0. hod
Senci Jakub0. hodpřesun >>ONZED3+na 2. hod
1. hodpřesun <<ONSTR4+(309)z 1. hod
1. hodpřesun >>ONSTR4+na 1. hod
2. hodpřesun <<ONZED3+(612)z 0. hod
Strážnický Lubomír1. hodnavíc AJOBR1(303)
4. hodpřesun <<AJOBR1(303)z 15.10. 8. hod
8. hodpřesun >>EKOPOS3+na 16.10. 3. hod
Velcová Eva3. hodpřesun <<MSTR1(506)z 18.10. 6. hod
5. hodpřesun <<DGPOS1(402)z 6. hod
6. hodpřesun >>DGPOS1na 5. hod
Vlkovský Jiří4. hodsupl. (PROK DOV)MZED3+(612)dozor
Změny v rozvrzích tříd:
POS10. hodDpřesun >>na 6. hod
5. hodDG(402)přesun <<Velcová Evaz 6. hod
5. hodChodpadá(PROK)
6. hodD(402)přesun <<Kowalcze Adrianaz 0. hod
6. hodDGpřesun >>na 5. hod
POS20. hodAJpřesun >>na 5. hod
5. hodAJ(304)přesun <<Lapčíková Mariez 0. hod
5. hodSMEodpadá(ŠVU)
POS35. hodSMEodpadá(ŠVU)
7. hodARCodpadá(ŠVU)
8. hodEKOpřesun >>na 16.10. 3. hod
POS41. hodON(309)přesun <<Senci Jakubz 1. hod
1. hodONpřesun >>na 1. hod
7. hodKOCodpadá(ŠVU)
STR13. hodM(506)přesun <<Velcová Evaz 18.10. 6. hod
3. hodFodpadá(HUR)
7. hodPRAP1odpadá(ŠUŠ)
8. hodPRAP1odpadá(ŠUŠ)
STR25. hodSPS(306)přesun <<Janhuba Radekz 16.10. 0. hod
7. hodKMpřesun >>na 16.10. 1. hod
STR38. hodEKOpřesun >>na 16.10. 3. hod
STR41. hodON(309)přesun <<Senci Jakubz 1. hod
1. hodONpřesun >>na 1. hod
4. hodPRA(309)přesun <<Aichlerová Zoraz 7. hod
4. hodSPSpřesun >>na 16.10. 4. hod
7. hodPRApřesun >>na 4. hod
8. hodELodpadá(HUR)
NSD16. hodSZodpadá(HUR)
INS30. hodONpřesun >>na 2. hod
1. hodIVK(612)suplujeKüschnerová Lenka(ŠUŠ)
2. hodON(612)přesun <<Senci Jakubz 0. hod
2. hodIVKodpadá(ŠUŠ)
4. hodM(612)suplujeVlkovský Jiří(PROK)
OBR11. hodAJ(303)navícStrážnický Lubomír
3. hodTED(303)suplujeJanhuba Radek(ŠUŠ)
4. hodAJ(303)přesun <<Strážnický Lubomírz 15.10. 8. hod
4. hodSTodpadá(HUR)
5. hodFodpadá(HUR)
7. hodČJpřesun >>na 18.10. 5. hod
8. hodZEKodpadá(PROK)
OBR30. hodTEDpřesun >>na 18.10. 1. hod
SME13. hodTED(303)suplujeJanhuba Radek(ŠUŠ)
4. hodTED(108)navícJanhuba Radek
4. hodSTodpadá(HUR)
5. hodFodpadá(HUR)
7. hodČJpřesun >>na 18.10. 5. hod
8. hodZEKodpadá(PROK)
SME30. hodTEDpřesun >>na 18.10. 1. hod
5. hodTodpadá(ŠUŠ)
ZED26. hodOVodpadá(KUKB)
ZED30. hodONpřesun >>na 2. hod
1. hodT(612)suplujeKüschnerová Lenka(ŠUŠ)
2. hodON(612)přesun <<Senci Jakubz 0. hod
2. hodTodpadá(ŠUŠ)
4. hodM(612)suplujeVlkovský Jiří(PROK)